ДА СТОИШ НА ТВЪРД КАМЪК

ЗАПЛАНУВАЙ ПОВЕЧЕ ИНВЕСТИЦИИ ЗА БИЗНЕСА!

da-stoish-na-tvard-kamak

Може да ПОЖЕЛАЕШ повече Инвестиции за бизнеса, но може и да ЗАПЛАНУВАШ повече Инвестиции за бизнеса.

Със сигурност се е случило тогава, когато бизнесът е бил в етап на финансова нестабилност, намирали сте се пред дилемата за цялостна или частична продажба на бизнеса или сте имали сериозни разногласия между Вас (Партньорите/Акционерите на бизнеса): каквото и да е била причината, някои от Лидерите е трябвало да поеме сериозната отговорност и вземе ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТРУДНОТО И ВАЖНО РЕШЕНИЕ ЗА ФИРМАТА, решение, на което линията м/у правилния и погрешния избор е била изключително тънка. Как за в бъдеще да се вземат оптимално правилните решения, които да са винаги в положителен интерес за бизнеса? Представяме ТРИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ СТРАТЕГИИ, необходими при вземането на най-важни и съдбоносни решения за благополучието на бизнеса?

СТРАТЕГИЯ 1 Дали взетото крайно решение съвпада с оригиналната първоначална визия на бизнеса? – Колкото повече Лидерите се придържат към основните ценности и към оригиналната бизнес визия, толкова повече има вероятност да вземат най-правилните решения за техния бизнес.

СТРАТЕГИЯ 2 Дали оригиналната първоначална визия на бизнеса (все още) съвпада с персоналната визия и личните интереси на Лидерите – Собствениците/Акционерите? – Ако съществуват вътрешни противоречия между това, кое е в интерес само на Лидерите – Собствениците/Акционерите и това, кое е в интерес само за бизнеса, е изключително важно тези различия да се хармонизират. Докато дисхармонията съществува, тя ще влияе отрицателно на всяко едно бизнес решение и ще продължи да влияе негативно, докато не бъде възстановена или докато някой от Лидерите – Собствениците/ Акционерите на бизнеса просто не се оттегли от бизнеса в полза на бизнеса.

СТРАТЕГИЯ 3 Дали Лидерите – Собствениците/Акционерите на бизнеса са готови да живеят с последствията от техните трудно взети решения? – Повечето трудни бизнес решения са взети поради две причини: а) решения, взети с цел генериране на печалба; б) решения, взети с цел избягване на последствията. Човек е устроен така, че винаги пренебрегва факта, че събитията (генериране на печалбата и избягването на последствия) МОГАТ И ДА НЕ СЕ СЛУЧАТ. Характерен пример за това е поведение към пристрастяването (например, пристрастените към хазарта не желаят да бъдат на загуба). Временната кулминационна точка при пристрастеното поведение на човека е много по-примамлива, отколкото средното продължително и дългосрочно във времето поведение, толериращо търпимост, устойчивост, сигурност: поведение, което спомага за правилно мислене при вземането на критични и важни решения не само за бизнеса, а и за живота. Николай Славков / ФРОНТИНВЕСТ