ЕКСПЕРТИЗИ


ЕКСПЕРТИЗИ И МОТИВАЦИЯ


ПОЗИЦИОНИРАЙТЕ СЕ КАТО АКЦИОНЕР-ИНВЕСТИТОР ЗА НОВИ ВЪЗМОЖНОСТТИ В СЕКТОРА, В КОЙТО ОПЕРИРАТЕ.

pozitsionirayte-se-kato-aktsioner-investitor

Ако се позиционирате като АКЦИОНЕР-ИНВЕСТИТОР в собствения Ви Бизнес отрано, можете да започнете да планувате още по-смело и позицията Ви в момента като Предприемач в сектора, в който оперирате.

По-важното е да започнете да мислите много по-стратегически за нови и още по-големи възможности. Кое е това, което започва да се променя, след като се позиционирате като АКЦИОНЕР-ИНВЕСТИТОР в собствения Ви бизнес?

Вашите разговори започват да се променят с Партньорите, Клиентите и Изпълнителите, дори и с подчинените, служителите и работниците в бизнеса...


ФРОНТИНВЕСТ ЕООД