ИЗКУПУВАНЕ НА БИЗНЕС

ИЗКУПУВАНЕ на БИЗНЕС или ЧАСТ от БИЗНЕС

(изкупуване на бизнес или част от бизнес, дялове / акции на търговско дружество – ЕООД, ООД, АД и др.)


ФРОНТИНВЕСТ ЕООД