ОЦЕНКА


ОЦЕНКА НА БИЗНЕС
ОЦЕНЕТЕ БИЗНЕСА СИ ПРАВИЛНО!


НАПРАВЕТЕ ЗАСЛУЖЕНА ОЦЕНКА НА БИЗНЕСА!!!

В случай, че направите оценка на Вашия бизнес по обичайния стандартен начин (чрез оценител), ОЗНАЧАВА, ЧЕ СТЕ НА ЧИСТА ЗАГУБА!

От ФРОНТИНВЕСТ можем да оценим бизнеса Ви за много повече, отколкото ще бъде оценен от всеки счетоводител, сертифициран оценител или банков служител.


ФРОНТИНВЕСТ извършва специализирана оценка на дяловете, акциите и активите на търговското дружество при следните случаи:

  • При набиране на средства (Инвестиции)
  • При продажба на дялове / акции / активи на търговското дружество

ФРОНТИНВЕСТ ЕООД