АКЦИОНЕР-ИНВЕСТИТОР

ПОЗИЦИОНИРАЙТЕ СЕ КАТО АКЦИОНЕР-ИНВЕСТИТОР ЗА НОВИ ВЪЗМОЖНОСТТИ В БИЗНЕС СЕКТОРА, В КОЙТО ОПЕРИРАТЕ.

Ако се позиционирате като АКЦИОНЕР-ИНВЕСТИТОР в собствения Ви Бизнес отрано, можете да започнете да планувате още по-смело сериозна промяна и в позицията, която сте заели в момента като Предприемачи в сектора, в който оперирате. По-важното е да започнете да мислите много по-стратегически за нови и още по-големи възможности.

Кое е това, което започва да се променя, след като се позиционирате като АКЦИОНЕР-ИНВЕСТИТОР в собствения Ви бизнес и обкръжаващата Ви среда?

Вашите разговори и отношения постепенно започват да се променят с Партньорите, Клиентите и Изпълнителите, дори и с подчинените, служителите и работниците в бизнеса.

Именно тогава ще откриете пропуски, които не сте виждали досега, тъй като сте били твърде заети със съвсем други дребни и недотам значителни проблеми, които са променили фокуса Ви на мислене в различна от зададената от Вас първоначална посока. Сегашният Ви улегнал имидж на традиционен СОБСТВЕНИК/МЕНИДЖЪР ще се преобразува в НЕЗАВИСИМ, ДЕЛИГИРАЩ ОТГОВОРНОСТИ ПРЕДПРИЕМАЧ, ВИНАГИ ПРОКЛАМИРАЩ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ИДЕИ ЗА РАЗВИТИЕ И УСПЕХ ВЪВ ВАШИЯ БИЗНЕС – това, което с истински патос сте популяризирали още в етапа на прохождането на бизнеса.

ДА ЗАПОЧНЕМ С ЕДИН ПРИМЕР:

Всеки служител или работник почти винаги се смята за незаменим със собствените си качества във фирмата, готов във всеки един момент да напусне работата си и започне нова такава, например при Вашия най-ненавиждан конкурент, разбира се, за много по-високо заплащане. Повечето от баланса на силите, който служителите и работниците в тази неизгодна за много от Работодателите ситуация притежават, може много бързо да се промени в полза на самите Собственици – Работодатели. Предлагайки теорията, че като пряко отговорни за бизнеса имат привилегированата възможност да си позволят да излязат от собствения си бизнес във всеки един момент (дори да бъдат задоволително финансово удовлетворени от сливането с нови Партньори или от цялостната транзакция за продажба/прехвърляне на Търговското дружество на нови Собственици), ще могат да отвърнат на предизвикателството и да наклонят значително силата на баланса в своя полза.

Не те (работниците, служителите и др.) могат да Ви “заплашват” и “изнудват”, че лесно биха могли да напуснат работата си и потърсят нова, подобна, по-добре платена такава, и Ви упрекват, че Вие сте отговорни за техните провалени кариерни амбиции и ниското им заплащане, а по-скоро, че Вие можете във всеки един момент да замените или продадете Мажоритарен дял от Търговските дялове на фирмата и се отдадете на нови Инвеститорски възможности или просто се пенсионирате. Тази психология на необвързаност ще предостави много по-ограничени отговорности към работниците/служителите, тяхната кариерна съдба и финансово състояние. Това ще даде нов тласък за други, много по-ценни идеи за развитието на Вашия възход като Предприемачи, но вече с напълно друг, различен “Инвеститорски поглед” върху бизнеса. Тогава моментално от СОБСТВЕНИК/МЕНИДЖЪР веднага се позиционирате в очите на околните (независимо кои са те) в АКЦИОНЕР-ИНВЕСТИТОР и отношението им (и професионално, и лично) към Вас изцяло ще се промени завинаги.

Друга тема на обсъждане е по какъв по-респективен начин ще започнат да Ви възприемат Вашите най-сериозни конкуренти, контрагенти, подизпълнители, партньори, колеги, роднини, семейни познати и др., в случай, че се позиционирате пред всички тях като АКЦИОНЕР/ИНВЕСТИТОР.

ФРОНТИНВЕСТ категорично подкрепя задължителната периодична градивна промяна не само в трайно установените вече управленчески структури на всяка една фирма (повлияна от непрестанни външни промени на обкръжаващата бизнес среда), но и подканва към безусловна промяна в убежденията на всеки български предприемач, заел се да прави реформи не само в бизнеса си, а и е взел решение коренно да трансформира собственото си стратегическо мислене по отношение на строго индивидуалните си бъдещи планове и собствени лични намерения.


ФРОНТИНВЕСТ ЕООД