ИНВЕСТИЦИИ


ПРЕКИ ИНВЕСТИЦИИ


НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА (ИНВЕСТИЦИИ)

ФРОНТИНВЕСТ съдейства на български фирми да получат допълнително финансиране от инвеститори, частни инвестиционни фондове и инвестиционни компании от България и Чужбина. ФРОНТИНВЕСТ ще Ви свърже и представи пред най-точните и подходящи за Вашия бизнес инвеститори, частни инвестиционни фондове и инвестиционни компании от България и Чужбина, които да инвестират във Вашия сектор и Вашия бизнес.

ТРАНСФОРМАЦИОННОТО МИСЛЕНЕ СРЕЩА ТРАНСФОРМАЦИОННОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

За трансформацията на един бизнес е необходим партньор, партньор, който да сътворява смислени и иновативни идеи всеки ден, партньор със задълбочени познания в различни сфери на бизнеса и с широк спектър от възможности, партньор, който да работи рамо до рамо с бизнеса, за да може бизнесът да бъде изведен до следващите високи нива на развитие.


Проявяваме интерес за преки инвестиции с дялово участие в ориентирани към растеж фирми, активно опериращи в Българската пазарна икономика, диференциращи се с положителни финансови показатели, със значителни нива на свободни парични потоци, стабилни позиции на пазари в България и Чужбина и мотивирани собственици / акционери с високи цели и намерения за развитие на бизнеса от Национално до Европейско / Световно ниво.


ИМАМЕ ГОЛЕМИ ЧАНОВЕ ЗА БИЗНЕС, ДА ГИ ПОКАЖЕМ НА СВЕТА!!!Инвеститорите задължително ще изискват да видят как ще изглежда в бъдеще тяхната Инвестиция и отговаря ли на изискванията и представата им за ПЕРСПЕКТИВНОСТ още много преди да са проявили сериозните си намерения за Инвестиционен Интерес.

В УСЛУГА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИДЕРИ И ТЕХНИЯ УНИКАЛЕН БИЗНЕС

⌚ ВРЕМЕ ЗА ЧЕТЕНЕ 2 МИНУТИ

На електронната ни поща пристигат десетки бизнес планове, идеи за бизнес, предложения за сътрудничество с дялово участие с цел финансиране, допълнителни планове за разрастване на големи компании, нови проекти на фирми, бизнес разработки на физически лица за стартъпи и много други. За огромно съжаление, почти всички от тях си приличат като ПРЕПИСАНИ от УНИВЕРСИТЕТСКИ УЧЕБНИК.
Възприятието на хората (Финансистите), отговорни за вземането на решения за одобрение на инвестиционни предложения и проекти отдавна коренно се е променило. Досега използваните, общоприети и известни на всички начини за презентиране на нови бизнес идеи и планове радикално се различават от изискванията по задължителен образец (апликации) на банки и кандидатстване по Европейски проекти.

Казано по-семпло, много сериозни български фирми и техните Лидери все още смятат, че еднотипният бизнес план може да послужи за пред всеки и пред всекиго. Точно обратното – за всяка Инвестиционна Компания или Стратегически Инвеститор, (включващо Инвеститори от същия бранш) ще трябва много специално и много внимателно да се пригоди всяка една бизнес презентация, дори понякога не се изисква НИКАКВА ПРЕЗЕНТАЦИЯ, а само една добра дума на “Доверен Познат” от техните бизнес среди.
ОТГОВОРНИТЕ ЗА БИЗНЕСА ДА ПОМИСЛЯТ МНОГО ДОБРЕ ПРЕДИ ДА ПРЕДПРИЕМАТ ДЕЙСТВИЯ, СВЪРЗАНИ С ИЗПРАЩАНЕТО НА ЕДНОТИПНИ БИЗНЕС ПЛАНОВЕ НА ВСЕКИ, КОЙТО СМЕТНАТ, ЧЕ ЕВЕНТУАЛНО МОЖЕ ДА ИНВЕСТИРА В ТЕХНИЯ БИЗНЕС без сериозно предварително проучване, без да е добре обмислена стратегията за презентация и без да се познават характеристиките на Инвеститора, Инвестиционната компания или Инвестиционния фонд, т.е. казано на обикновен български: “ДА НЕ СИ ИЗСТРЕЛВАТ ПАТРОНИТЕ НАПРАЗНО”.
Да не забравяме, че една бизнес идея (с вече готов, подробно и изчерпателно описан бизнес план) може спокойно да бъде копирана и дори много по-бързо приложена от недоброжелателен конкурент от същия бранш. (Всичко това не се отнася за бизнес плановете, предназначени за кредитиране от банка или кандидатстване по проекти от типа – “ЕВРО”)
МНОГО Е ВАЖНО САМИТЕ ТЪРСЕЩИ ФИНАНСИРАНЕ ДОБРЕ ДА ЗНАЯТ И РАЗБЕРАТ НА КОГО “ПРОДАВАТ” своя бизнес план.

ПОСТИГАНЕ ВИСОКО АТРАКТИВНО НИВО КЪМ ИНТЕРЕСА НА ФИРМАТА И ПОВИШАВАНЕ ЦЯЛОСТНОТО БЛАГОСЪСТОЯНИЕ НА БИЗНЕСА, РЕСПЕКТИВНО ВОДЕЩ ДО СЪЩЕСТВЕНО УВЕЛИЧАВАНЕ НА ОБЩАТА ПАЗАРНА СТОЙНОСТ НА ЦЯЛОТО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО.

⌚ ВРЕМЕ ЗА ЧЕТЕНЕ 3 МИНУТИ

За да постави солидни основи и завиши максимално интереса на взаимоотношенията между всяка една от заинтересованите страни (Клиент – Консултант / Изпълнител), ФРОНТИНВЕСТ залага на тактически индивидуален, така наречен, ОПЕРАТИВНО – ИНТЕНЗИВЕН ПОДХОД за реализиране и достигане възможно най-завидно изрядно ниво на опериращо състояние на фирмата чрез идентифициране и прилагане на организационни, оперативни и стратегически подобрения за ускоряване устойчивия ръст на приходите и печалбите, които да доведат бизнеса до съответните параметри, отговарящи на изискванията на фирмата ни за привличане на нови Партньори / Инвеститори и други. Като пример: ПОВИШАВАНЕ КОЕФИЦИЕНТА НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТ НА БИЗНЕСА.
Постигане абсолютна промяна на инвестиционно атрактивния имидж на фирмата чрез пълна трансформация на възприятието за бизнеса, като:
– Изменение цялостната визия и начина на публичното представяне на компанията
– Изграждане на нови иновативни концепции и стратегии за развитие на бизнеса
– Увеличаване конкурентоспособността на продукта (услугата) на ниво, съобразено със световните стандарти
– Променяне начина на предлагане на продуктите
– Частично преструктуриране посредством преминаване от производство само на продукти към уникални за компанията иновативни и нестандартни за сектора новаторски креативни услуги
– Чрез ДИВЕРСИФИКАЦИЯ – въвеждане на допълнителни дейности, различни от съществуващите продукти, услуги и пазари
Прилагане на много други специално пригодени към съответния казус на фирмата инструменти за Развитие на Бизнеса, Намиране на Допълнителни Инвестиции, Привличане на Нови Партньори / Инвеститори, както и използването на собствени уникални специални стратегии, като:
ПОСТИГАНЕ ВИСОКО АТРАКТИВНО НИВО НА ИНТЕРЕСА КЪМ ФИРМАТА И ПОВИШАВАНЕ ЦЯЛОСТНОТО БЛАГОСЪСТОЯНИЕ НА БИЗНЕСА – РЕСПЕКТИВНО ВОДЕЩО ДО СЪЩЕСТВЕНО УВЕЛИЧАВАНЕ ОБЩАТА ПАЗАРНА СТОЙНОСТ НА ЦЯЛОТО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО.

Когато Търговското Дружество (Kлиент на фирмата ни) е вече обект на Инвеститорски интерес или е предмет на реални (фактически) преговори за бъдещи (дългосрочни) отношения с нови Акционери / Съдружници или Търговски и Стратегически Партньори, се предоставя възможност за прилагане УСЛУГИТЕ НА ФРОНТИНВЕСТ по ВЛИЗАНЕ ВЪВ ВРЕМЕННО ИЛИ ПО-ДЪЛГОСРОЧНО СТРАТЕГИЧЕСКО СЪДРУЖИЕ С МИНИМАЛНО (МИНОРИТАРНО) ДЯЛОВО УЧАСТИЕ В ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО.
С многообразието си от УСЛУГИ, а именно: ФРОНТ ИНВЕСТИТОР, ИНВЕСТИЦИИ и ИНВЕСТИТОР, ФРОНТИНВЕСТ СЕ РАЗГРАНИЧАВА от повечето традиционни консултантски фирми (правни кантори, агенции за недвижимо / индустриално имущество и други консултантски компании, обслужващи сферата на сливанията и придобиванията, продажбата на търговски предприятия, включително и юридически лица, реализиращи сделки от всякакъв търговски характер) С ТОВА, че:
НЕ СЛЕДВА ОБЩОПРИЕТАТА ПРАКТИКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ (ФИНАНСОВА КОМПЕНСАЦИЯ – ПРОЦЕНТИ ОТ СДЕЛКИ ПО ПОСРЕДНИЧЕСКИ ИЛИ КОМИСИОННИ ДОГОВОРИ) ОТ ПРОДАЖБАТА НА ТЪРГОВСКИ ДЯЛОВЕ / АКЦИИ ИЛИ ДРУГИ БИЗНЕС СПОГОДБИ, СПОРАЗУМЕНИЯ И ДР.
В замяна на това, в политиката на фирмата е заложено прилагането и изпълнението на ЦЕЛЕНАСОЧЕН (РЕЗУЛТАТНО – ОРИЕНТИРАН) ПЛАН за ВЛИЗАНЕ ВЪВ ВРЕМЕННО СТРАТЕГИЧЕСКО СЪДРУЖИЕ (или друга форма на обединение) до момента на осъществяването на фактическата продажба на дялове и акции от Фирмата – Клиент на ФРОНТИНВЕСТ или СЪДРУЖИЕ в един по-дългосрочно ориентиран период (за неопределено време), стартиращ по време и продължаващ след изтичане срока на Договора по изпълнение от 12 месеца.
ПРИЛАГАНЕТО НА (РЕЗУЛТАТНО – ОРИЕНТИРАНИЯ) ЦЕЛЕНАСОЧЕН ПЛАН ЗА ВЛИЗАНЕ ВЪВ ВРЕМЕННО ПО-ДЪЛГОСРОЧНО СТРАТЕГИЧЕСКО СЪДРУЖИЕ И ПАРТНЬОРСТВО С ФРОНТИНВЕСТ С ЦЕЛ:
– ЗАЩИТАВАНЕ ИНТЕРЕСИТЕ НА ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО – КЛИЕНТ НА БЕНЕФИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД И ГАРАНТИРАНЕ УВЕЛИЧАВАНЕ И ЗАТВЪРЖДАВАНЕ ДОВЕРИЕТО ПРЕД БЪДЕЩИТЕ ИНВЕСТИТОРИ / ПАРТНЬОРИ
– ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ на по-нататъшни разширени след сделката услуги в подкрепа на интеграцията и на двете страни:
(Партньор / Инвеститор и Фирмата – Клиент на ФРОНТИНВЕСТ)
– ГАРАНТИРАНЕ плавен преходен процес при присъединяването на Новите Партньори / Инвеститори / Съдружници, като едновременно с това балансирано защитава интересите на Собствениците / Акционерите на бизнеса (клиенти на ФРОНТИНВЕСТ), както и интереса на Новите Партньори / Съдружници – Инвеститори в бизнеса
– ПРЯКО ФОКУСИРАНЕ върху продължаване подобряването на развитието на бизнеса, оперативната му ефективност, намаляване на риска, осигуряване на нови търговски сделки и много други – за неопределен срок от време (стартиращ по време и продължаващ след изтичане срока на Договора по изпълнение за срок от 12 или повече месеца). (Пояснение)

С този целенасочен подход за ДВУСТРАННО СТРАТЕГИЧЕСКО СЪДРУЖИЕ с Фирмата – Клиент, ФРОНТИНВЕСТ поема пряката отговорност да заинтригува с присъствения си потенциал (с капацитета си да предлага и много други инвестиционни възможности на Инвеститори от целия свят в България) и непрестанно да стимулира и повишава в пъти високото ниво на интерес към фирмата, като паралелно с това повишава и нейната пазарна стойност.
ФРОНТИНВЕСТ залага на целевия фактор на психологическо обвързване с Фирмата – Клиент и с всички нейни Партньори и Акционери в дружеството, за да може максимално да установи по-добро взаимодействие за успешно сътрудничество, да затвърди доверието, да положи солидни основи за по-дългосрочно съдружие и, най-вече, да повиши многократно взаимния интерес между Поръчителя (Фирмата – Клиент) и Консултанта – Изпълнител (ФРОНТИНВЕСТ), да подпомогне процеса за изпълнение на по-нататъшните разширени след сделката услуги в подкрепа на интеграцията и на двете страни (Новите Партньори – Инвеститори и Фирмата Клиент) – особено в случаите, когато ИНВЕСТИТОРЪТ Е ИЗВЪН сферата на действие на Фирмата – Клиент и НЕ СЕ ЯВЯВА КАТО ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИТОР / ПАРТНЬОР, изрично опериращ в същия бранш.
* По-горе изложеното от Услугите на ФРОНТИНВЕСТ подлежи и на всякакви други Договаряния между Фирмата – Клиент и Консултанта – Изпълнител (ФРОНТИНВЕСТ), стига да са резултатно ориентирани и напълно съобразени с целите на Собствениците, Акционерите на бизнеса (Клиенти на ФРОНТИНВЕСТ) и изцяло да удовлетворяват взаимния интерес и на двете страни.


“Водещите в бизнеса ДА ГЛАСУВАТ ПОВЕЧЕ ДОВЕРИЕ НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ за набиране на ПРЕКИ инвестиции и допълнителни капитали за техния бизнес и помислят сериозно за НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ и бизнес партньори в името на запазване на бизнеса и неговото по-нататъшно оцеляване и последващо развитие”. – Николай Славков

ЕКСПЕРТИЗИ И МОТИВАЦИЯ


ДОПЪЛНИТЕЛНИ КАПИТАЛИ ЗА БИЗНЕСА ЧРЕЗ ПРЕКИ ИНВЕСТИЦИИ

Рано или късно всеки силно заинтересован Собственик, Акционер, Партньор или Съдружник ще бъде принуден по  ред наложителни причини (най-вече от финансов  характер) да изисква пробен стратегически сондаж за реален  инвеститорски интерес към бизнеса.


“If the Bulgarian Business Leaders intend to stay competitive, they need to find other (REVOLUTIONARY) ways TO GROW.”

За да могат да изпълнят своето обещание, ЛИДЕРИТЕ на Българския Бизнес да се подготвят отрано и променят изцяло ПРЕЗЕНТАЦИЯТА НА БИЗНЕСА за външния свят, за Нови Клиенти, Съдружници, Инвеститори и Партньори.


С новата уникална по рода си ПРЕЗЕНТАЦИЯ С ИНВЕСТИЦИОННА НАСОЧЕНОСТ, Лидерите да трансформират своя бизнес от Регионален в Национално значим до Европейски и Интернационален.

Да открием нови идеи за диалог между Инвеститори и Български фирми за успешно постигане на поставените цели на местни и чужди пазари чрез колаборация, свързаност​ и увеличаване на диверсификацията на бизнеса.


БИЗНЕСЪТ ДА ХОДИ САМ

€ВРОПЕЙСКИТЕ ПРОЕКТИ –ПОДАРЕНИТЕ ПАТЕРИЦИ НА БИЗНЕСА
Захвърлете “патериците” на Европейските проекти  и научете бизнеса да “ходи” сам.

Европейският съюз чрез ЕВРОПРОЕКТИТЕ продължава да поставя “ПАТЕРИЦИ” под мишниците на Българския бизнес. Вместо да се правят реформи и привличат инвестиции, много български фирми все още се надяват да усвоят средства за бизнеса си чрез Европейските фондове. Много български предприемачи знаят какво е да изградят сами бизнес без подкрепата на банки или Европейски фондове. Други получават погрешното чувство да смятат, че одобрени и получили средства от Европейските фондове за развитие на бизнеса им, са “ИЗБРАНИТЕ” от техния сектор и, че Европа заедно с Българското правителство са им отредили видно, сигурно и пожизнено място в Българската и Европейската пазарна икономика.
За съжаление, всички знаем каква е реалността и какви точно са целите на Европейската икономика през последните 15 години. Чрез Европейските проекти Европа контролира икономически не само Българския държавен сектор, а и отдавна много умело се е намесила и продължава да се меси в целите и приоритетите на частния бизнес в България.
“Ако ние сами не определим и не набележим бъдещето и основните цели на частния бизнес в България занапред, някой друг ще го прави вместо нас.” – Николай Славков

Не е достатъчно само наличието на една ПРОФЕСИОНАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА СТРАТЕГИЯ за бизнеса, българските фирми се нуждаят и от СИСТЕМНИ, КООРДИНИРАНИ И НЕТРАДИЦИОННИ ПОДХОДИ за тяхното изпълнение.

На думи и написани бизнес планове изглежда лесно, на практика и за изпълнение доста трудно, понякога дори невъзможно. Как да се убеди Финансист / Инвеститор (различен от Кредитна Институция) да повярва в бизнес плана на фирмата и Финансира (Инвестира) в намеренията на Лидерите на бизнеса? На електронната ни поща всяка седмица пристигат десетки бизнес планове, идеи за бизнес, предложения за сътрудничество с дялово участие с цел финансиране, допълнителни планове за разрастване на големи компании, нови проекти на фирми, бизнес разработки на физически лица за стартъпи и много други. За огромно съжаление, почти всички от тях си приличат като ПРЕПИСАНИ от УНИВЕРСИТЕТСКИ УЧЕБНИК.

Възприятието на хората (Финансистите), отговорни за вземането на решения за одобрение на инвестиционни предложения и проекти отдавна коренно се е променило. Досега използваните, общоприети и известни на всички начини за презентиране на нови бизнес идеи и планове радикално се различават от изискванията по задължителен образец (апликации) на банки и кандидатстване по Европейски проекти.

Казано по-семпло, много сериозни български фирми и техните Лидери все още смятат, че еднотипният бизнес план може да послужи за пред всеки и пред всекиго. Точно обратното – за всяка Инвестиционна Компания или Стратегически Инвеститор, (включващо Инвеститори от същия бранш), ще трябва много внимателно да се пригоди всяка една (отделно обособена – дори специално подготвена за определен случай) бизнес презентация, дори понякога не се изисква НИКАКВА ПРЕЗЕНТАЦИЯ, а само една добра дума на “Доверен Познат” от техните бизнес среди.

ОТГОВОРНИТЕ ЗА БИЗНЕСА ДА ПОМИСЛЯТ МНОГО ДОБРЕ ПРЕДИ ДА ПРЕДПРИЕМАТ ДЕЙСТВИЯ, СВЪРЗАНИ С ИЗПРАЩАНЕТО НА ЕДНОТИПНИ БИЗНЕС ПЛАНОВЕ НА ВСЕКИ, КОЙТО СМЕТНЕ, ЧЕ ЕВЕНТУАЛНО МОЖЕ ДА ИНВЕСТИРА В ТЕХНИЯ БИЗНЕС без сериозно предварително проучване, без да е добре обмислена стратегията за презентация и без да се познават характеристиките на Инвеститора, Инвестиционната компания или Инвестиционния фонд, или казано по-обикновено: ДА НЕ СИ “ИЗСТРЕЛВАТ” ПАТРОНИТЕ НАПРАЗНО.

“НА КРАСТАВИЧАР КРАСТАВИЦИ ДА ПРОДАВАШ”…

Kой обяснява на презентация в продължение на 1 час или пише в бизнес план, в който подробно се описва откъде произлиза краставицата и какво представлява краставицата, как се отглежда, култивира и как се печели от продажбата на краставици? МНОГО ЗАВИСИ НА КОГО, КАКВО И КАК ПРОДАВАШ…

Някои фирми дори ни изпращат описания за икономическата дейност на собствените си фирми, които прилагат към годишните си отчети към НАП (от 2,3 страници) и считат, че това е напълно достатъчно за представяне на техните сериозни бизнес проекти.

Най – учудващото е, че се надяват с тези бизнес планове да успеят да заинтригуват Инвеститор да инвестира в тях до два, три и повече милиона Евро.

Дори и компания, която много добре заплати за направата на специализирана видео – презентация с дигитална анимация за даден проект (обиколка на обекта с дрон или плати колосално за изработката на триизмерни мини макети) няма да има гаранция, ако бизнес проектът прилича на всички останали такива от същия бранш.

НАЙ-ВАЖНАТА ОСОБЕНОСТ НА БИЗНЕС ПРЕЗЕНТАЦИЯТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ (THE INVESTMENT PITCH) Е ПОДХОДЪТ.

В никакъв случай не ни се иска да съдим, нито да критикуваме намеренията на Собствениците и Отговорните за бизнеса или пък да въведем в отчаяние тези, които дни и часове неуморно са работили върху бизнес плановете на фирмата, за да се демотивират след прочетеното до тук.

Уважаваме техния труд и ОТКРОВЕНО СЪВЕТВАМЕ ДА НЕ ПРАВЯТ ТОВА – ДА ПРОДАВАТ НА КРАСТАВИЧАРЯ КРАСТАВИЦИ…

Математиката може и да не е любимият предмет на много от Лидерите на Българския Бизнес, но ако те имат сериозните намерения да бъдат финансово независими, техните съветници е добре да се запознаят с новата калкулация за финансиране на бизнеса.

Как бизнесът да максимизира и бъде финансово независим без да наруши сегашното си установено статукво или, ако кредитната линия е достигнала горния възможен максимум, кои са следващите опции и начини за допълнително финансиране?


СТАРТИРАЙ ФРОНТИНВЕСТ И УСТАНОВИ НОВО НИВО НА БИЗНЕСА!


Когато бизнесът се съсредоточи върху много по-висока цел (ОТГОВОРНА ЦЕЛЕНАСОЧЕНА КАУЗА), отколкото върху генериране само на печалба, тогава неговите Ръководители – Отговорните за бизнеса ще могат своевременно да избегнат това силно натрапчиво чувство на несигурност за тяхното близко или далечно бъдеще.

За да останат позитивни, когато това несигурно чувство за бизнеса се появи, Водещите бизнеса винаги да припомнят, че притежават една ОТГОВОРНА ЦЕЛЕНАСОЧЕНА КАУЗА, а не само един обикновен икономически субект, наречен Бизнес.


ПРАВИЛНИТЕ РЕШЕНИЯ ЗА БИЗНЕСА

“Уважаеми Лидери на Българския Бизнес!

Искрено заявявам, че много пъти съм бъркал в стремежа си да спечеля абсолютно доверие и постигна реален прогрес с моите клиенти и не оспорвам факта, че не винаги съм бил прав в избора си на безпогрешни стратегии за техните бизнеси.

Работейки в различни ниши на бизнеса и в България и в Чужбина от 1992 година насам, с ръка на сърцето, признавам, че съм допускал не една и две грешки през изминалите години. Често се случва да допускам грешки и сега, понастоящем.

Извличайки безценни поуки през годините от този горчив опит на допуснати грешки, в повечето от случаите съм достигнал до извода, че когато винаги разсъждавам и действам противоположно (обратно) на това, което моите клиенти мислят, че е правилното за тях и техния бизнес, точно тогава успявам да намеря най – ефективните и верни отговори за техните изключително неотложни бизнес проблеми.

Затова още веднъж апелирам Лидерите на Българския Бизнес поне веднъж да опитат да се противопоставят на едно от своите “ПРАВИЛНИ (според тях или според общоприетите фирмени политики) РЕШЕНИЯ” за бизнеса и приложат РАЗЛИЧНА СТРАТЕГИЯ НАПЪЛНО ПРОТИВОПОЛОЖНА НА 180° НА ПЪРВОНАЧАЛНОТО тяхно БИЗНЕС НАМЕРЕНИЕ в името на благосъстоянието на бизнеса – особено що се касае за допълнителна финансова помощ, за нови капитали, инвестиции и ре-финансиране, за нови бизнес проекти, за прилагане на новаторски маркетингови политики, изкупуване на акции, търговски дялове и др., Сливания и Придобивания

ОБРАТНОТО, КОЕТО ЛИДЕРИТЕ НА БИЗНЕСА МИСЛЯТ Е ПОЧТИ ВИНАГИ ПРАВИЛНОТО РЕШЕНИЕ!” – Николай Славков


ПОВЕЧЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ

ПО-ДОБРЕ БИЗНЕСЪТ ДА БЪДЕ ВИНАГИ ПОДГОТВЕН ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ВЪЗМОЖНОСТИ ДОРИ И В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ВЪОБЩЕ НЕ СА НАЛИЦЕ ТАКИВА, ОТКОЛКОТО ДА СЕ ПОЯВЯТ ПОДОБНИ ВЪЗМОЖНОСТИ, А ЛИДЕРИТЕ И ТЕХНИЯТ БИЗНЕС ВЪОБЩЕ ДА НЕ СА ПОДГОТВЕНИ ЗА ТЯХ.

preki investicii za biznesa

ПРЕДЛАГАМЕ УСЛУГИ ОТ ВИСОКО БИЗНЕС НИВО за Осигуряване на Допълнителни Инвестиции, Представяне пред Инвеститори, Свързване с Инвеститори, Сливания и Придобивания, Преструктуриране, Развитие на Бизнеса или Продажба на Бизнес.


НИЕ изцяло навлизаме в уникалните обстоятелства на бизнеса, за да придобием изключително ясна представа за Собствениците / Акционерите / Партньорите (Водещите Лидери на бизнеса) като личности, за да може безпогрешно да схванем техните бизнес амбиции и цели, за да постигнем действителни резултати и ОСЪЩЕСТВИМ ЖЕЛАНИТЕ ОТ ТЯХ БИЗНЕС ЦЕЛИ И НАМЕРЕНИЯ.

ФРОНТИНВЕСТ ЕООД