ПРОДАЖБА


ПРОДАЖБА на БИЗНЕС или ЧАСТ от БИЗНЕС

(дялове и акции на търговско дружество – ЕООД, ООД, АД и др.)


Дори Вашият бизнес да е на върха и днес да работи и печели добре, вземете най-разумното и адекватно решение като продадете Вашите търговски дялове или акции на търговското дружество на възможно най-добрите стойности СЕГА, дори и за повече, отколкото се оценят в момента. Единствено Вие сте най-добре запознати с реалната обстановка в сектора, в който Вашият бизнес оперира, но най-предвидливите и съобразителни предприемачи ще инициират решителни действия, като не чакат да настъпят крайно комплицирани събития и непредвидени промени, а прозорливо изпреварят неблагоприятните обстоятелства и извлекат възможно най-високата печалба, като продадат бизнеса си (търговските дялове / акции) на възможно най-добрите стойности СЕГА, дори и за повече, отколкото обикновено се валидират в момента.

Повлияни от Новия Световен Ред, Пандемията от Covid 19 и войната в Украйна в следващите десетилетия ще се развият нови икономически стандарти, от които България неизбежно ще бъде засегната. Монополните практики ще завладяват все по-бързо малкия и среден бизнес, финансирането и вземането на допълнителни кредити ще усложнят и затруднят още повече икономическата обстановка. Колкото повече забавяте решението, толкова по-голяма е вероятността Вашата конкуренцията да Ви изпревари. Една от най-важните причини да възложите на ФРОНТИНВЕСТ да продаде Вашия бизнес е, че ние работим при пълна конфиденциалност, необходима за успешното завършване на всяка една сделка. Когато ни ангажирате за продажбата на Вашия бизнес, нашите услуги няма да се сведат само до вземането на снимков материал, написването на обща обява за продажба на бизнеса и публикуването й в няколко български и чужди сайта (както доста непрофесионално се продават повечето бизнеси в България). Със сигурност това НЕ е начинът успешно да се продаде Вашия бизнес! ФРОНТИНВЕСТ ЕООД е консултантска и изпълнителска фирма, а НЕ Агенция за недвижими имоти. Продажбата на бизнес е сложен и труден процес, при който се спазва строга конфиденциалност и коренно се различава от продажбата на индустриални сгради, бизнес имоти и др. Ние няма да Ви подведем с грешен или заблуждаващ съвет, ако бизнесът Ви въобще не е продаваем. Ние знаем как да Ви представим успешно и свържем с най – подходящия партньор или инвеститор да изкупи и придобие Вашият бизнес.

ФРОНТИНВЕСТ проучва изцяло потенциалните клиенти – фирми и инвеститори, техните намерения и финансовите им възможности преди да продължи да води професионална комуникация с тях. ФРОНТИНВЕСТ ще подходи към Вашия случай строго индивидуално, като проектира план и стратегия за продажбата, отговарящи на специфичните изисквания – отличителни и характерни особености за сектора, в който оперира Вашия бизнес. След това активно и целенасочено ще представя Вашия бизнес (като инвестиционно предложение) на Български или Международни компании, или фирми от Вашия бранш, инвеститори, инвестиционни фондове и др. от Чужбина при пълна конфиденциалност (за да запазим възможно най-високата поискана от Вас цена).

Всички ще сме повече от доволни, ако намерим в най-бързи срокове клиент да изкупи и придобие Вашия бизнес в днешната финансова криза, свързана с войната в Украйна. Продажбата на бизнес изисква минимум шест месеца много усърдна и целенасочена работа. Процесът на продажбата преминава през сложните и комплексни етапи от изготвяне на целенасочена, професионална презентация на бизнеса Ви, намиране на точен партньор/инвеститор, процесите на дю дилиджънс до финализиране на сделката. Всичко това е възможно дори да отнеме и повече от шест месеца ангажираност от наша страна към намерението. С поемането на ангажимента за продаване на Вашия бизнес, ние Ви спестяваме много време за отсяване на непотенциални клиенти и взаимодействие с клиенти, които със сигурност ще се стремят да намалят обявената от Вас продажна цена. Практиката неоспоримо е доказала, че е изключително неизгодно да се продава бизнес от първа ръка, т.е. от самите собственици, поради оказване на натиск от страна на потенциалния приобретател и сериозния риск от понижаване реалната стойност на целия бизнес.

Препоръчително е да не се чака финансовите показатели на бизнеса в процес на продажба (или заплануван за продажба) да тръгнат надолу и тогава да се предприеме стъпки за намиране на допълнителни инвестиции или предприеме директна цялостна продажба на бизнеса. За съжаление, тогава ще е изключително трудно да се убеди който и да е инвеститор или компания от същия бранш, че бизнесът има добри финансови показатели и ще има положителна перспектива и стабилни позиции на пазара в бъдеще. Единствено банката – кредитор (при положение, че бизнесът има сериозни финансови затруднения), ще бъде повече от доволна да прехвърлите бизнеса на друг техен клиент (със стабилна кредитна история), за да Ви направи “услуга” и избегнете високи лихвени натрупвания и в последствие утежняващата процедура по събиране на вземания чрез ЧСИ или иницииране на безсмислено съдопроизводство за обявяване на фирмен фалит.

ПРИЧИНИ ЗА ПРОДАЖБА НА БИЗНЕСA

Причините за решението за ПРОДАЖБА НА БИЗНЕСА могат да бъдат от всякакво естество – пенсионна възраст, лични, семейни до финансови и много други различни мотиви. Повечето предприемачи не са планували и мислили за продажба на фирмата си, когато са започнали своето бизнес начинание, но в даден период от живота интересът към бизнеса започва да се променя, ентусиазмът и енергията към него своевременно намалят. Вземането на решение за продажба на бизнес е много важна стъпка в живота на всеки предприемач и бизнесмен, особено за собственици, които са достигнали пенсионна възраст и за предприемачи, които са достигнали върха на потенциала си в една област и желаят да се развиват и инвестират капиталите си в друга печеливша сфера. Чрез цялостната продажба на бизнеса Ви на по-голяма българска или чужда фирма от Вашия бранш или Инвеститор, Вие ще изпреварите всички Ваши конкуренти като направите най-добрата екзит стратегия и осребрите всичките години труд ,които сте вложили в бизнеса си до този момент.

Свържете се мен на 0896858941 за всички останали въпроси, които Ви интересуват. Убеден съм, че ще вземете най-доброто решение за Вашия бизнес, както винаги сте правили досега. – Николай Славков / ФРОНТИНВЕСТ ЕООД

za biznes resheniyata nikolay-slavkov frontinvest

Единствено собствениците (акционерите или хората от управителния съвет) са най-добре запознати с реалната обстановка, в която бизнесът в момента се намира, но най-предвидливите и съобразителните от тях ще инициират решителни действия, като не чакат да настъпят катастрофални промени в статуквото на търговското дружество (отказ от банково кредитиране, EU финансиране и др.), а изпреварят негативните последствия и опитат да продадат изцяло или частично бизнеса на възможно най-добрата стойност СЕГА, дори и за повече, отколкото бизнеса се оценява в момента. За да се постигне тази високa финансова цел, първото (неписано) правило, към което трябва да се придържат, е: НИКОГА ДА НЕ СЕ ОБЯВЯВА В ОБЩЕСТВЕНОТО ПРОСТРАНСТВО БИЗНЕСА ЗА ПРОДАЖБА и веднъж завинаги да забравят (тези, които искат да получат висока цена за стойността на търговските дялове или акции) употребата на фразата “ПРОДАЖБА НА БИЗНЕС”.


ПРОДАЖБА НА БИЗНЕС – СЪВЕТ 1

“Единствените, които ще бъдат най – щастливи да чуят, че бизнесът се продава, със сигурност, ще бъдат Вашите конкуренти, които ще “тръбят” на всички от бранша НЕ, ЧЕ БИЗНЕСЪТ ВИ Е ЗА ПРОДАЖБА, А ЧЕ ВЕЧЕ СТЕ ВЪН ОТ БИЗНЕСА И СЕКТОРА, В КОЙТО ОПЕРИРАТЕ. И не само това, а и това, че и Вие, и Вашият бизнес и марката на бизнеса за Вашите конкуренти сте вече ИСТОРИЯ.” – Николай Славков / ФРОНТИНВЕСТ ЕООД

ОЩЕ ЗА ПРОДАЖБАТА НА БИЗНЕС (ТЪРГОВСКИ ДЯЛОВЕ/АКЦИИ)

Собствениците (акционерите) да не чакат финансовите показатели на бизнеса да тръгнат надолу и чак тогава да предприемат стъпки за цялостна продажба на бизнеса. Тогава, за съжаление, ще е изключително трудно да се убеди който и да е инвеститор или компания от същия бранш от България или Чужбина, че бизнесът има добри финансови показатели и ще има положителна перспектива и стабилни позиции на пазара в бъдеще. Тайната изгодно да се продаде един бизнес или част от търговските дялове е:

БИЗНЕСЪТ НИКОГА ПРЕД НИКОГО ДА НЕ СЕ ОБЯВЯВА ЗА ПРОДАЖБА, ДОРИ ПОНЯКОГА И СРЕД ПАРТНЬОРИТЕ.
С ДВЕ ДУМИ: ЗА УСПЕШНАТА ПРОДАЖБА НА ЕДИН БИЗНЕС СЕ ИЗИСКВА АБСОЛЮТНА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ.


ОГРОМНАТА СИЛА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ, КОГАТО БИЗНЕСЪТ Е ПРЕДСТАВЕН ОТ ​ТРЕТА СТРАНА.

ПРИЛАГАМЕ СТРИКТНА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ КАТО ВОДЕЩА СИЛА КЪМ УСПЕХА В БИЗНЕСА

Всяко Търговско Дружество, Независим Инвеститор или Акционер заслужава доколкото е възможно да запази максимално своите частни бизнес интереси като не накърнява чужди такива – било то търговски, бизнес, политически, лобистки и др. и в реда на тези мисли считаме също, че всеки свободно мислещ Човек, занимаващ се с Бизнес, с Финансов Потенциал в България и извън нея има абсолютното допустимо право (спазвайки законите) да бъде представен от ТРЕТА НЕЗАВИСИМА СТРАНА, за да не бъдат засегнати неговите лични и други интереси.

“Управляващите Бизнеса – Управители, Изпълнителни директори, Предприемачи, Акционери, Инвеститори осъзнаят ли веднъж завинаги огромните ползи от представянето на бъдещите им БИЗНЕС планове от ТРЕТА СТРАНА, никога повече няма да предприемат ВИСОКИЯ РИСК ДИРЕКТНО да бъдат представени пред Бъдещи Партньорски фирми, Инвеститори – Партньори, Търговски и Акционерни Дружества, Частни Инвестиционни Фондове, Инвестиционни Компании и др. от България или от Чужбина.” – Николай Славков / ФРОНТИНВЕСТ ЕООД


ЗА НАЙ-ТРУДНИТЕ БИЗНЕС РЕШЕНИЯ!

ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА БИЗНЕСА ДОСЕГА ЛИДЕРИТЕ СА ИМАЛИ НЕ ЕДИН ИЛИ ДВА ТРУДНИ ПЕРИОДА, ПРЕЗ КОИТО БЪДЕЩЕТО НА БИЗНЕСА ДА Е ЗАВИСЕЛО ИЗЦЯЛО И САМО ОТ ЕДНО ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТЯХНО БИЗНЕС РЕШЕНИЕ.
Със сигурност се е случило тогава, когато бизнесът e бил в етап на финансова нестабилност, намирали сте се пред дилемата за цялостна или частична продажба на бизнеса или сте имали сериозни разногласия измежду Вас – Партньорите / Акционерите на бизнеса: за каквото и да е ставало дума, някои от Лидерите е трябвало да поеме сериозната отговорност и вземе ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТРУДНОТО И ВАЖНО РЕШЕНИЕ ЗА БИЗНЕСА, решение, на което линията между правилния и погрешния избор е била изключително тънка.

Как за в бъдеще да се вземат оптимално правилните решения, които да са винаги в положителен интерес за бизнеса?

Представяме 3 ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СЪЩЕСТВЕНО ВАЖНИ СТРАТЕГИИ, необходими при вземането на най-важни и съдбоносни решения за благополучието на бизнеса:

СТРАТЕГИЯ 1

Дали взетото крайно решение съвпада с оригиналната – първоначална визия на бизнеса?

Колкото повече Лидерите се придържат към основните ценности и към оригиналната бизнес визия, толкова повече има вероятност да вземат най-правилните решения за техния бизнес.

СТРАТЕГИЯ 2

Дали оригиналната – първоначална визия на бизнеса (все още) съвпада с персоналната визия и личните интереси на Лидерите – Собствениците / Акционерите? Ако съществуват вътрешни противоречия между това, кое е в интерес само на Лидерите – Собствениците / Акционерите и това, кое е в интерес само за бизнеса, е изключително важно тези различия да се хармонизират. Докато дисхармонията съществува, тя ще влияе отрицателно на всяко едно бизнес решение и ще продължи да влияе негативно, докато не бъде възстановена или докато някой от Лидерите – Собствениците / Акционерите на бизнеса просто не се оттегли от бизнеса в полза на бизнеса.

СТРАТЕГИЯ 3

Дали Лидерите – Собствениците / Акционерите на бизнеса са готови да живеят с последствията от техните трудно взети решения?

Повечето трудни бизнес решения са взети поради две причини:

а) Решения взети с цел генериране на печалба
б) Решения взети с цел избягване на последствия
Човек е устроен така, че винаги пренебрегва факта, че събитията (генериране на печалбата и избягването на последствия) МОГАТ И ДА НЕ СЕ СЛУЧАТ.

Характерен пример за това е поведение към пристрастяването: (пристрастените към хазарта не желаят да бъдат на загуба, а алкохолиците не искат да загубят своите семейства)

/ Временната кулминационна точка при пристрастеното поведение на човека е много по-примамлива, отколкото средното продължително и дългосрочно във времето поведение, толериращо търпимост, устойчивост, сигурност: поведение, което спомага за правилно мислене при вземането на критични и важни решения не само за бизнеса, а и за живота. /

ДОБРИТЕ БИЗНЕС РЕШЕНИЯ СЕ ВЗЕМАТ, КОГАТО ЛИДЕРИТЕ НА БИЗНЕСА НАПЪЛНО ОСЪЗНАЯТ, РАЗБЕРАТ И СЕ СЪОБРАЗЯТ С ВЕРОЯТНИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ВСИЧКИ ПОЛОЖИТЕЛНИ И ОТРИЦАТЕЛНИ ВЪЗМОЖНИ СЦЕНАРИИ ЗА ТЕХНИЯ БИЗНЕС И НЕЗАВИСИМО ОТ ВСИЧКО СА ГОТОВИ ДА ПРОДЪЛЖАТ НАПРЕД.

ФРОНТИНВЕСТ ЕООД