НАЧАЛО

ПРИВЛИЧАНЕ НА НОВИ ИНВЕСТИЦИИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА БИЗНЕСАНасърчаваме иновативна бизнес култура, която е посветена не само да предприеме следващите стъпки в развитието на българския бизнес, а да направи скок напред в разширяването на производствената и търговска потенциална сила на страната ни, за да достигнем високи бизнес постижения не само на регионално, а и на Европейско и Световно ниво.


ПРЕКИ ИНВЕСТИЦИИ / СТРАТЕГИЧЕСКО ПРИДОБИВАНЕ / ПРОДАЖБА НА БИЗНЕС / БИЗНЕС РАЗВИТИЕ

Не само Бизнес Услуги, а РАЗЛИЧНА ФИЛОСОФИЯ…

ПОСТАВЕНИ ОТПРЕД НА ФРОНТА С ЯСНА ЦЕЛ И ЧИСТО ЛИЦЕ, ПРЕДЛАГАМЕ МНОГО ПОВЕЧЕ ОТ ОБИКНОВЕНИ ВЪЗМОЖНОСТИ!


nikolay slavkov frontinvest

Нашият продукт НЕ МОЖЕ ДА СЕ ВИДИ, нито да се ДОКОСНЕ, но може РЕАЛНО ДА СЕ ПОЧУВСТВА във всяко едно наше ПОСЛАНИЕ към БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС
– Николай Славков


ВИЗИЯ

Във ФРОНТИНВЕСТ се гордеем с бизнес култура, която насърчава и толерира различни измерения на предприемачеството и лидерството, иновативното мислене, активното сътрудничество, дългосрочните и личностните бизнес взаимоотношения.


ПРИЛАГАМЕ СТРИКТНА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ КАТО ВОДЕЩА СИЛА КЪМ УСПЕХА В БИЗНЕСА

Всяко Търговско Дружество, Независим Инвеститор или Акционер заслужава доколкото е възможно да запази максимално своите частни бизнес интереси като не накърнява чужди такива – било то търговски, бизнес, политически, лобистки и др. и в реда на тези мисли считаме също, че всеки свободно мислещ Човек, занимаващ се с Бизнес, с Финансов Потенциал в България и извън нея има абсолютното допустимо право (спазвайки законите) да бъде представен от ТРЕТА НЕЗАВИСИМА СТРАНА, за да не бъдат засегнати неговите лични и други интереси.


Водещите в бизнеса ДА ГЛАСУВАТ ПОВЕЧЕ ДОВЕРИЕ НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ за набиране на ПРЕКИ ИНВЕСТИЦИИ и допълнителни капитали за техния бизнес и помислят сериозно за НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ и бизнес партньори в името на запазване на бизнеса и неговото по-нататъшно оцеляване и последващо развитие.


ЕФЕКТЪТ ОТ БЕЗПЛАТНИЯ БИЗНЕС СЪВЕТ

“От ФРОНТИНВЕСТ твърдо заставаме зад тезата, че след като един Бизнес Съвет е БЕЗПЛАТЕН, този БЕЗПЛАТЕН Бизнес Съвет никога няма да бъде взет на сериозно, камо ли да бъде изпълнен от тези, които са го поискали.

Страхът взима винаги превес, когато клиентът МНОГО ДОБРЕ ОСЪЗНАВА, че ДАДЕНИЯТ СЪВЕТ Е НАЙ-ПРАВИЛНОТО РЕШЕНИЕ ЗА ТАКА ВЪЗНИКНАЛАТА ПРОБЛЕМНА СИТУАЦИЯ В БИЗНЕСА, но не иска и не желае да го възприеме и вземе конкретно крайно решение за неговото изпълнение, само поради факта, че В ТОЗИ БИЗНЕС СЪВЕТ КЛИЕНТЪТ НЕ Е ИНВЕСТИРАЛ.

ПОРАДИ ТАЗИ ПРИЧИНА БИЗНЕС СЪВЕТЪТ ЩЕ БЪДЕ ПРЕНЕБРЕГНАТ, НЕГЛИЖИРАН, ДОРИ ОТХВЪРЛЕН И ОПРЕДЕЛЕН КАТО НЕЗНАЧИТЕЛЕН за дадената бизнес ситуация от Лидерите и Отговорния Екип за бизнеса, дори и когато въпросният Бизнес Съвет в бъдеще покаже, че е бил единственото абсолютно правилно решение за излизане от много тежката ситуация, пред която клиентът и неговият бизнес са били изправени.” – Николай Славков


Oт ФРОНТИНВЕСТ в никакъв случай няма да Ви предоставим бизнес съвет, който още от първия път да Ви хареса. Но този стратегически съвет ще е най-правилният, най-точният и най-конструктивно обоснованият за нуждите на бизнеса Ви. Всеки, който е използвал нашите услуги и отначало не е повярвал в препоръките ни, за съжаление, в последствие (много по-късно във времето) горчиво е осъзнал, че бизнес съвета, който е получил от нас, всъщност, е бил най-полезният и изгоден за неговия бизнес, за самия него и за съдружниците – съсобственици/акционери в търговското дружество и инвестицията, направена в нас в никакъв случай не е била напразна, а напротив, заслужено е максимизирала всички всеобщи ползи за бизнеса, не само във финансов, а и в авторитетен и морален аспект.

ФРОНТИНВЕСТ ЕООД